Blog sobre educación

Mes: junio 2023

Disseny de Situacions d’Aprenentatge a Educació Bàsica i Batxillerat amb ChatGPT

Aquest article és obsolet. Si us plau, llegiu Disseny i desenvolupament de situacions d’aprenentatge amb IA que el substitueix.

En aquest article us oferim les instruccions que cal donar al ChatGPT per dissenyar totalment una situació d’aprenentatge (SA).

La creació d’una Situació d’Aprenentatge té dues parts:

 1. El disseny, on es fan els objectius, criteris d’avaluació, una versió inicial de les activitats, etc. En aquest cas es fa servir la plantilla 1A o la plantilla 1B. El resultat es posarà a les plantilles del Departament d’Educació que teniu una mica més avall.
 2. El desenvolupament i concreció de les activitats, on es detallen totes les activitats que es faran. S’utilitza la plantilla 2. El resultat es donarà als alumnes perquè facin les activitats de la SA.

Important: S’ha desenvolupat una aplicació web que incorpora aquestes plantilles, si ho prefereixes les pot utilitzar en aquest enllaç: Generador de Prompts per Crear Situacions d’Aprenentatge

Per al disseny contemplem 3 casos:

 1. Partint dels sabers. Seleccionem els sabers i els posarem a la plantilla 1A
 2. Partint d’una activitat que ja tenim feta i que desitgem convertir en una situació d’aprenentatge. Posarem la descripció de la SA en la plantilla 1B.
 3. Partint d’una idea que tenim al cap sense gaire concreció. Posarem la descripció en la plantilla 1B.

Seguim amb fidelitat els models de plantilles per a les Situacions d’Aprenentatge proporcionats pel Departament d’Educació de Catalunya, que són els que al final haurem de completar:

1. Disseny de la Situació d’Aprenentatge:

Preparació de la informació necessària

Abans de començar hem de tenir a mà els sabers, les competències específiques i els seus criteris d’avaluació. El millor és tenir-los en un document propi per poder accedir-hi fàcilment cada vegada que desitgem crear una SA.  Vegeu un exemple d’aquest document.

Aquest document ha de tenir:

 1. Sabers.
 2. Competències específiques (CE). Les podeu trobar una mica abans dels sabers. És important que estiguin correctament numerades. Les CE que es treballaran seran seleccionades per ChatGPT a partir de les nostres indicacions.
 3. Criteris d’avaluació de les CE (incloses les CE). Estan juntament amb les CE. És important que estiguin correctament numerades.

Per tant, tindrem una llista de sabers i dues llistes de competències, una d’elles inclourà també els criteris d’avaluació.

Fer el disseny d’una situació d’aprenentatge a partir dels sabers

Aquest cas ens permet seleccionar uns quants sabers per fer una SA. A continuació teniu la plantilla amb totes les instruccions (prompts) necessaris, així com les dades que necessita cada una. El primer pas ser serà la selecció de sabers que volem treballar i ChatGPT farà la resta.

Plantilla (1A) per al disseny d’una situació d’aprenentatge amb ChatGPT a partir dels sabers.

 1. Heu de fer una còpia per poder treballar i substituir el text blau per les vostres dades, els sabers, competències específiques i criteris de les CE i aneu seguint les instruccions que trobareu a la mateixa plantilla.
 2. Aneu copiant i enganxant a ChatGPT els prompts de la plantilla.
 3. En finalitzar es recullen les respostes i ja es poden omplir una de les plantilles del Departament d’Educació i que teniu al principi de l’article.

Exemple

Hem fet un exemple amb el disseny d’una situació d’aprenentatge de Biologia de 1r de Batxillerat, amb les 3 parts que necessita: preparació del material, conversa amb ChatGPT i omplir les plantilles del Departament.

 1. Plantilla del disseny amb els prompts.
 2. Conversa amb ChatGPT.
 3. Situació d’aprenentatge completada. Aquí trobareu també, en vermell, de quin prompt exactament surt cada una de les informacions i us pot servir de guia per a les vostres SA.

Fer el disseny una situació d’aprenentatge aprofitant una activitat que ja tenim feta

En el cas que ja tinguem una activitat feta que vulguem aprofitar, farem servir la plantilla que tenim a continuació. Partirem del resum de l’activitat.

Plantilla (1B) per al disseny d’una situació d’aprenentatge amb ChatGPT a partir de la seva descripció.

Procedim igual que abans, fem una còpia de la plantilla i l’omplim.

En el prompt 1, enganxeu al ChatGPT el resum l’activitat que ja teniu feta d’abans. Heu de procurar que estiguin totes les tasques perquè ChatGPT es faci una idea útil de la SA.

Aconsellem l’ús d’un servei com ChatPDF, basat també en intel·ligència artificial, que pot fer resums i anàlisis de documents en PDF.

Per fer un resum amb ChatPDF, seguiu els següents passos:

1. Feu un PDF amb la vostra activitat.

2. El pugeu al ChatPDF i escriviu el següent prompt:

Escriu una llista amb els objectius del treball i altra llista amb les activitats proposades amb la seva temporització, matèria i nivell educatiu

3. La seva resposta serà el que escriureu en el prompt 1.

4. Per a la resta de prompts heu d’anar seguint les instruccions que trobareu a la plantilla.

5. Finalment, farem servir les plantilles del Departament per ficar allà tota la informació. Les teniu al principi d’aquest article.

Exemple

Podeu consultar un exemple fet amb una activitat, que no va ser dissenyada com una SA, anomenada Biodiversitat del parc del Turó de la Peira de Biologia a 1r d’ESO:

 1. Activitat original que inicialment no va dissenyada com situació d’aprenentatge. El contingut d’aquesta web s’ha exportat a PDF i s’ha fet un resum amb ChatPDF.
 2. Plantilla amb els prompts completada.
 3. Conversa amb ChatGPT
 4. Situació d’aprenentatge completada. Aquí hi trobareu també en vermell de quin prompt prové cada una de les informacions.

Fer el disseny d’una situació d’aprenentatge en el cas que tinguem una idea

Potser tenim una idea d’una situació d’aprenentatge que podríem fer, però la tenim sense concretar massa. En aquest cas ChatGPT ens pot ajudar a desenvolupar les idees. Partirem de la descripció de la SA que ens agradaria fer.

Farem servir la mateixa plantilla del punt anterior (Plantilla (1B) per al disseny d’una situació d’aprenentatge amb ChatGPT a partir de la seva descripció), ja que l’únic que haurem de fer és descriure l’activitat amb el màxim de detall en el prompt 1, després deixarem que ChatGPT ens guiï en el procés de creació.

En el prompt 1 haurem de posar:

 1. Descripció de la SA.
 2. Matèria i nivell.
 3. Tipus d’agrupaments i durada de la SA.
 4. Qualsevol altra informació que pugui ser útil.

Exemple 1:

Situació d’aprenentatge sobre probabilitat en la matèria de matemàtiques aplicades a les CCSS de 2n de Batxillerat. La SA inclou l’ús del full de càlcul. Es faran grups de 4 i el treball serà cooperatiu. La durada serà de 5 hores.

Exemple 2:

Situació d’aprenentatge sobre l’impacte de la Revolució Industrial en la història contemporània, en la matèria d’Història de 4t d’ESO. La SA inclourà una recerca de fonts històriques, l’anàlisi crítica d’aquestes i la creació d’una presentació de diapositives. Es formaran grups de 3 i el treball serà col·laboratiu.

Exemple 3:

Situació d’aprenentatge sobre salut i malalties en Biologia i Geologia de 1r d’ESO. La SA se centra en la investigació i presentació de diferents aspectes com ara malalties, ús de medicaments, vacunació i trasplantaments. Els estudiants treballaran en grups de 3-4 i durarà quatre setmanes.

Després continuem amb els següents prompts, tal com es va fer en el punt anterior.

2. Desenvolupar i concretar les activitats d’una situació d’aprenentatge

Una vegada tenim fet el disseny i hem completat la plantilla del Departament, utilitzant la plantilla 1A o 1B amb els sabers, objectius, tractament dels vectors, etc, arriba el moment de desenvolupar i concretar el que hem posat a la taula ACTIVITATS D’APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ, és a dir fer el guió per als alumnes.

Per això farem servir la plantilla 2 i ens caldran algunes de les dades que hem fet anteriorment, com el contingut de les activitats d’aprenentatge, la descripció de la SA o els objectius d’aprenentatge i els seus criteris.

Plantilla (2) per al Desenvolupament i Concreció d’una Situació d’Aprenentatge amb ChatGPT

En aquesta fase és molt important revisar bé tot el que escriu ChatGPT, ja que aquesta informació són les activitats que faran els alumnes i ha d’estar tot ben detallat, ser coherent i factible. Si una activitat no està prou explicada o no es pot realitzar per manca de material o temps, o qualsevol altre impediment, haurem de modificar el que escriu ChatGPT o demanar-li que ho arregli.

Una vegada estigui correcte el resultat serà el que donarem als alumnes per fer les activitats.

Resum

Esquema del disseny d’una SA amb ChatGPT (fet amb mermaid).

Consideracions finals

Lògicament, podem fer servir els prompts de forma parcial, per exemple, potser només ens interessa el tractament de les competències transversals o els objectius d’aprenentatge d’una situació d’aprenentatge que ja tenim feta. En aquests casos bastarà amb donar-li la informació necessària a ChatGPT abans d’escriure el prompt corresponent.

Els prompts han estat reescrits nombroses vegades fins a aconseguir el resultat desitjat en cada cas. Veureu que algunes paraules estan en majúscules, són necessàries per evitar que ChatGPT ignori algunes instruccions.

Els exemples que us proporcionem aquí estan sense modificar, és a dir, no s’ha fet cap retoc ni millora. Però si volem una SA de qualitat, és necessari revisar-ho tot i, si s’escau, demanar al ChatGPT més informació sobre els aspectes que no són clars, una reescriptura del que ha escrit en determinats prompts, així com verificar que el que surt és el que desitgem per als nostres alumnes. Hem de fer nostra cada SA feta amb IA.

No cal dir que les situacions d’aprenentatge són responsabilitat del professorat i no de la IA. ChatGPT només és l’eina que fem servir per optimitzar el temps i l’esforç i poder dedicar-nos així al que de veritat importa, l’aprenentatge dels nostres alumnes, més que als papers. La burocràcia cada vegada ofega més als docents i tot es deixa a les nostres mans, llavors permetem-nos millorar la nostra feina amb l’ús de la intel·ligència artificial.

Per a qualsevol qüestió deixeu un missatge al peu de l’article, s’agrairà molt la retroalimentació.

Si voleu saber més sobre la intel·ligència artificial aplicada a l’educació, esteu convidats al grup de Telegram: @ChatGPTedu on ja som més de 600.

Fonts consultades

Cómo detectar textos escritos por ChatGPT

Las herramientas antiplagio tradicionales no funcionan con las herramientas de inteligencia artificial, por el sencillo motivo de que no repiten de forma sistemática lo mismo, sino que sus respuestas varían completamente de una vez a otra. Las que existen actualmente ofrecen ciertos resultados en inglés pero no en otros idiomas.

No obstante, podemos reconocer ciertos tics, estructuras y expresiones que se repiten regularmente y nos ponen en la pista de que aquello lo ha escrito ChatGPT.

Listas

Cuando le pedimos alguna cosa en forma de lista, ChatGPT suele encabezar cada punto con un título seguido de dos puntos.

Fin de la explicación

Normalmente, cuando acaba una explicación, termina diciendo: «En resumen,» y, a veces, «En conclusión,» (con coma incluida). Comprobar en el último párrafo de este ejemplo.

Repeticiones

Son palabras o expresiones que usa con frecuencia.

 • Repetición de la misma palabra o concepto. Cuando se le pide algún concepto concreto, lo repite continuamente a lo largo de todo el texto, de forma que llama la atención. Por ejemplo: Escribe un texto de 200 palabras sobre el ferrocarril. El texto generado repite la palabra ferrocarril 9 veces y, aunque dice que el ferrocarril es un tren, no usa esta última palabra ni una sola vez. Normalmente, emplea, una y otra vez, la misma expresión que nosotros le hemos dado.
 • Estudiantes. Para referirse al alumnado lo hace siempre hablando de estudiantes, nunca utiliza otra expresión. En este ejemplo usa 7 veces la palabra estudiantes y ningún sinónimo.
 • Tema controvertido, objeto de debate. Cuando hay diversidad de opiniones suele emplear esta expresión.
 • Es importante (recordar, saber, matizar, tener en cuenta, etc.) Esta expresión la usa mucho, siempre para avisar sobre algo que matiza lo que acaba de decir. En este ejemplo aparece dos veces, una vez en cada uno de los dos últimos párrafos.

Estructura del texto

El texto escrito por ChatGPT siempre comienza con una introducción, un desarrollo y una conclusión o resumen (el famoso, En resumen, y En conclusión, del que ya hemos hablado).

Si trata aspectos negativos, intenta dar siempre una solución (algo que he aprendido de él) y cuando es necesario pone siempre ejemplos.

Esto más que para detectar ChatGPT, nos puede servir para descartarlo. Ya que un texto que no esté estructurado de esta forma difícilmente viene de él.

Resumen

Este resumen se lo he pedido yo a ChatGPT. ¿A que lo hubieses sabido sin necesidad de decírtelo?

 1. Listas: Cuando se le pide a ChatGPT que genere una lista, suele encabezar cada punto con un título seguido de dos puntos.
 2. Fin de la explicación: Normalmente, cuando ChatGPT termina una explicación, suele concluir con frases como «En resumen,» o «En conclusión,».
 3. Repeticiones: ChatGPT tiende a repetir ciertas palabras o expresiones con frecuencia. Por ejemplo, si se le pide que escriba sobre un concepto específico, lo repetirá varias veces a lo largo del texto.
 4. Uso de la misma palabra o concepto: Cuando se le pide algún concepto concreto, lo repite continuamente a lo largo de todo el texto, de forma que llama la atención.
 5. Referencia al alumnado como «estudiantes»: Para referirse al alumnado lo hace siempre hablando de estudiantes, nunca utiliza otra expresión.
 6. Uso de la frase «tema controvertido, objeto de debate»: Cuando hay diversidad de opiniones suele emplear esta expresión.
 7. Uso frecuente de la frase «Es importante»: ChatGPT utiliza muy a menudo esta frase para matizar o destacar algo que acaba de mencionar.
 8. Estructura del texto: Los textos generados por ChatGPT suelen tener una estructura definida que incluye una introducción, un desarrollo y una conclusión o resumen.
 9. Soluciones a aspectos negativos: Si ChatGPT trata aspectos negativos, intenta siempre proporcionar una solución.
 10. Uso de ejemplos: Cuando es necesario, ChatGPT suele proporcionar ejemplos para ilustrar sus puntos.

Todo lo que se ha dicho aquí es aplicable también a otros idiomas como el catalán.

¿Conoces más comportamientos predecibles que alertan enseguida a quien lo lee de que en realidad ha sido escrito por una IA y no por un humano?

© 2024 Bilateria

Tema por Anders NorenArriba ↑