Blog sobre educación

Categoría: Uncategorized

Disseny i Concreció de Situacions d’Aprenentatge amb ChatGPT

Aquest article és obsolet. Si us plau, llegiu Disseny i desenvolupament de situacions d’aprenentatge amb IA que el substitueix.

Aquest article és una actualització del treball anterior: Disseny de Situacions d’Aprenentatge a Educació Bàsica i Batxillerat amb ChatGPT, ja que des que es va escriure aquell hi ha hagut modificacions importants.

Dos Mètodes per Crear les SdA

Disposem de dues formes diferents de fer la nostra SdA amb ChatGPT.

  1. Fent servir dos documents, on estan tots els prompts (els prompts són les instruccions que li donem a la intel·ligència artificial en el xat) amb un espai per afegir la informació necessària, o bé,
  2. una pàgina web on iran apareixent els prompts i a on haurem d’anar omplint un formulari amb les dades que ens va demanant.

L’elecció d’un tipus o un altre dependrà de les preferències de cadascun, ja que són exactament el mateix però presentats i utilitzats en dos formats diferents.

Per Crear Una SdA Tenim 3 Plantilles

Sigui quin sigui el mètode que utilitzem disposem de 3 plantilles, cadascuna amb una funció diferent: Plantilla 1A, 1B i 2.

Els resultats de fer servir qualsevol de les plantilles 1 els utilitzarem per omplir el document del Departament per a les situacions d’aprenentatge:

Els resultats de la plantilla 2 aniran en qualsevol document de text dels que fem servir habitualment.

Descripció de les plantilles amb els prompts per a ChatGPT:

Plantilla 1A

Aquesta plantilla ens permet fer el disseny d’una SdA a partir dels sabers. Copiem i enganxem els sabers que ens interessa tractar i a partir d’aquí es construeix la SdA.

Plantilla 1B

En aquesta plantilla partim de la descripció d’una temàtica que ens interessa fer. Pot ser una activitat que volem adaptar o simplement un tema que ens agradaria treballar.

En aquest cas podem utilitzar una activitat que tinguem en un PDF. Podem fer servir la intel·ligència artificial perquè en faci la descripció per nosaltres. Entre els serveis que podem usar està ChatPDF. Li pugem el PDF i amb un prompt similar a aquest tindrem la descripció de l’activitat que posarem en la plantilla 1B:

Escriu una llista amb els objectius del treball i altra llista amb les activitats proposades amb la seva temporització, matèria i nivell educatiu.

Plantilla 2

Per utilitzar aquesta plantilla necessitem la plantilla del Departament omplerta, per tant, hem d’haver utilitzat prèviament la plantilla 1A o 1B.

El que es pretén és desenvolupar i concretar la situació dissenyada amb anterioritat. Aquí es poden obtenir les activitats concretes que es faran, la seva temporització i també les rúbriques d’avaluació.

Tot allò que resulti d’aquesta plantilla formarà el dossier que el professorat farà servir per fer la SdA, per tant, ho podem fer amb el programari que fem servir habitualment per escriure.

Dues Formes de Treballar: document o web

Treballar directament amb les plantilles de text en un document

Captura de pantalla d’una de les plantilles de text

Aquestes plantilles, de les que ja hem parlat, les podeu trobar en les següents adreces:

Heu de fer una còpia i ja podeu començar a omplir-les i copiar i enganxar els prompts amb les dades afegides per vosaltres al ChatGPT.

Una vegada teniu totes les respostes a tots els prompts els podeu copiar a la plantilla del Departament.

Treballar amb el formulari web

Captura de pantalla de l’aplicació web.

El generador de SdA es troba en la següent adreça: Generador de Prompts per Crear Situacions d’Aprenentatge amb ChatGPT.

  1. Amb aquesta aplicació, en primer lloc, hem de seleccionar la plantilla que volem utilitzar: 1A o 1B.
  2. Apareixerà el primer prompt amb el que no hem de fer res, no obstant això, si volem podem editar-lo per modificar-lo. La part que haurem d’omplir més endavant, no aquí, amb les nostres dades es troba entre claudàtors.
  3. Sota aquest prompt trobem els espais per omplir les dades que fan falta per completar el prompt (les que anaven entre claudàtors al prompt inicial). No tots els prompts necessiten aquestes dades addicionals.
  4. Una vegada hem escrit la nostra part, premem el botó «Generar prompt final» i tindrem el prompt sencer a la part inferior.
  5. Aquest prompt l’hem de copiar i enganxar al ChatGPT per obtenir la seva resposta.
  6. A la part de dalt ja tindrem el següent prompt i hem de procedir de la mateixa forma a partir del punt 3.
  7. Una vegada tenim tots els prompts processats podrem emplenar la plantilla del Departament.

Aquí teniu gràficament el procés de creació del disseny de la SdA amb l’aplicació Web:

Procés de creació del disseny de la SdA amb l’aplicació web.

Si volem concretar la SdA per fer-la apta per aplicar a classe, farem servir la plantilla 2, amb la qual es procedeix de forma semblant utilitzant les dades que hem posat a la plantilla del Departament.

Per acabar, és important destacar que no podem quedar-nos només amb el que ens diu ChatGPT i hem de revisar, demanar aclariments, concrecions o alternatives a allò que ens va dient per fer nostra la Situació d’Aprenentatge i que tingui el nostre estil.

Exemples de situacions d’aprenentatge

En la pàgina Programacions teniu exemples complets i concrets de l’aplicació de ChatGPT per a les programacions i elaboració de situacions d’aprenentatge.

Últimas entradas

Categorías del blog

© 2024 Bilateria

Tema por Anders NorenArriba ↑