Blog sobre educación

Categoría: Situaciones de Aprendizaje

GPT personalitzats que dissenyen situacions d’aprenentatge

Hem creat diversos GPT que ajuden a fer situacions d’aprenentatge (SdA). Cada GPT Inclou les següents dades en els arxius de documentació:

 • ESO
  • Vectors clau de l’educació bàsica.
  • Competències transversals.
  • Indicadors operatius de les competències transversals.
  • Mesures i suports universals en el centre educatiu.
  • Instruccions per crear la situació d’aprenentatge a l’educació bàsica basada en la plantilla del Departament.
 • Batxillerat
  • Components Transversals de les Competències Clau del Batxillerat.
  • Indicadors Operatius de les Competències Clau.
  • Mesures i suports universals en el centre educatiu.
  • Instruccions per crear la situació d’aprenentatge a batxillerat basada en la plantilla del Departament.
 • Segons cada matèria
  • Competències específiques.
  • Criteris d’avaluació de les competències específiques.
  • Sabers

Seguidament, tenim l’autodescripció que cada GPT fa de si mateix en 30 paraules. Hèctor és un GPT generalista amb el que es poden fer SdA de qualsevol matèria i nivell, la resta són específics cadascun d’una matèria, el que els fa molt més eficients.

Hèctor. Educació bàsica i batxillerat

Especialista a crear i implementar Situacions d’Aprendre per a l’educació bàsica i batxillerat, adaptades a necessitats específiques, enfocades en competències transversals i específiques.

Accés al GPT

No obstant és menys eficient que els GPT especialitzats en una única matèria que hi ha a continuació, perquè la quantitat de documentació que ha de revisar cada vegada és enorme, el que fa que de vegades es perdi o no trobi el que busca.

En lloc d’utilitzar Hèctor, també tenim l’alternativa de fer-ho sense GPT, és a dir utilitzant prompts per anar construint la SdA, amb aquest sistema a més es pot fer amb la versió gratuïta ChatGPT 3.5. En aquest article titulat Disseny i Concreció de Situacions d’Aprenentatge amb ChatGPT teniu detallat com fer la SdA sense el GPT, només amb prompts.

Olívia. Biologia de batxillerat

Ajuda en la preparació de classes, situacions d’aprenentatge, activitats, exercicis i exàmens de Biologia en Batxillerat, adaptant-se a les necessitats educatives de Catalunya, amb enfocament en raonament i pensament crític.

Accés al GPT

Robert. Biomedicina de 1r de batxillerat

GPT especialitzat en l’optativa de biomedicina a 1r de batxillerat, ajuda professors a crear situacions d’aprenentatge per a batxillerat, oferint suport en planificació educativa, integrant competències clau, i assessorant sobre aspectes ètics i metodològics.

Accés al GPT

Nicolau. Matemàtiques aplicades a les CCSS de Batxillerat

Assistent virtual especialitzat en matemàtiques aplicades a les ciències socials per a 1r i 2n de Batxillerat. Ofereix suport en l’elaboració de situacions d’aprenentatge, activitats, exercicis, problemes i preparació per a la selectivitat, utilitzant metodologies actives, tot promovent la comprensió i la capacitat crítica en els alumnes.

Accés al GPT.

Pau. Matemàtiques (modalitat de ciències i tecnologia) de Batxillerat

Ajudant virtual en matemàtiques de 1r i 2n de Batxillerat, ofereix suport didàctic interactiu, facilitant l’aprenentatge competencial mitjançant la creació de situacions d’aprenentatge, resolució de problemes, preparació per a les PAU, i desenvolupament de competències específiques.

Accés al GPT

Queralt. Digitalització de 4t d’ESO

Assistent virtual especialitzada en digitalització per a l’educació de 4t d’ESO. Ofereix suport pedagògic en la creació de situacions d’aprenentatge, activitats interactives i estratègies d’avaluació, amb un enfocament en competències digitals i metodologies inclusives i innovadores.

Accés al GPT

Especialista en la Creació de Situacions d’Aprenentatge per a l’Educació Bàsica amb ChatGPT Personalitzat

Des de novembre de 2023 ChatGPT ha incorporat el que denomina Customized GPTs que bàsicament consisteix a donar-li dades que ha de tenir en compte a l’hora de respondre les instruccions dels usuaris. Això li permet esdevenir un expert pràcticament en qualsevol temàtica.

Els GPT personalitzats s’han de crear amb la versió 4, però quan es fan públics es poden utilitzar també amb la versió gratuïta ChatGPT-3.5.

Hem fet un GPT especialitzat en la creació de Situacions d’Aprenentatge (SdA) a l’educació bàsica en Catalunya, és a dir a primària i ESO. Aquest GPT té en el seu poder les competències específiques, criteris d’avaluació i sabers de totes les matèries, a més de les competències transversals i clau. De fet, inclou totes les instruccions del Departament per aquests nivells, de forma que podem assegurar que és un autèntic expert en la creació de SdA.

Com funciona

Aquest GPT es pot trobar en el següent enllaç: Mestre SdA per a l’educació bàsica.

Podem començar prement el botó:

A partir d’aquest moment GPT farà preguntes i ens donarà 3 temàtiques, a escollir una, s’encarregarà del disseny i ens proporcionarà la plantilla del Departament sobre SdA, també ens donarà l’oportunitat de desenvolupar amb més detall les activitats proposades a la plantilla.

Li podem fer suggeriments, demanar rectificacions, aclariments, demanar rúbriques, etc. Hem de mantenir una conversa amb el GPT fins a obtenir allò que volem.

Podeu veure aquí un exemple on l’hem demanat que faci una SdA basada en uns sabers concrets.

Important:

En el moment d’escriure aquest article s’està implantant l’ús dels GPT personalitzats a les versions gratuïtes i s’espera que d’aquí a pocs dies ja estiguin disponibles per a tothom, de forma que es podrà accedir també amb la versió 3.5 de ChatGPT, cosa que ara mateix només és possible amb la versió de pagament ChatGPT-4.

Grup de Telegram sobre IA en educació: @ChatGPTedu

Disseny i Concreció de Situacions d’Aprenentatge amb ChatGPT

Aquest article és una actualització del treball anterior: Disseny de Situacions d’Aprenentatge a Educació Bàsica i Batxillerat amb ChatGPT, ja que des que es va escriure aquell hi ha hagut modificacions importants.

Dos Mètodes per Crear les SdA

Disposem de dues formes diferents de fer la nostra SdA amb ChatGPT.

 1. Fent servir dos documents, on estan tots els prompts (els prompts són les instruccions que li donem a la intel·ligència artificial en el xat) amb un espai per afegir la informació necessària, o bé,
 2. una pàgina web on iran apareixent els prompts i a on haurem d’anar omplint un formulari amb les dades que ens va demanant.

L’elecció d’un tipus o un altre dependrà de les preferències de cadascun, ja que són exactament el mateix però presentats i utilitzats en dos formats diferents.

Per Crear Una SdA Tenim 3 Plantilles

Sigui quin sigui el mètode que utilitzem disposem de 3 plantilles, cadascuna amb una funció diferent: Plantilla 1A, 1B i 2.

Els resultats de fer servir qualsevol de les plantilles 1 els utilitzarem per omplir el document del Departament per a les situacions d’aprenentatge:

Els resultats de la plantilla 2 aniran en qualsevol document de text dels que fem servir habitualment.

Descripció de les plantilles amb els prompts per a ChatGPT:

Plantilla 1A

Aquesta plantilla ens permet fer el disseny d’una SdA a partir dels sabers. Copiem i enganxem els sabers que ens interessa tractar i a partir d’aquí es construeix la SdA.

Plantilla 1B

En aquesta plantilla partim de la descripció d’una temàtica que ens interessa fer. Pot ser una activitat que volem adaptar o simplement un tema que ens agradaria treballar.

En aquest cas podem utilitzar una activitat que tinguem en un PDF. Podem fer servir la intel·ligència artificial perquè en faci la descripció per nosaltres. Entre els serveis que podem usar està ChatPDF. Li pugem el PDF i amb un prompt similar a aquest tindrem la descripció de l’activitat que posarem en la plantilla 1B:

Escriu una llista amb els objectius del treball i altra llista amb les activitats proposades amb la seva temporització, matèria i nivell educatiu.

Plantilla 2

Per utilitzar aquesta plantilla necessitem la plantilla del Departament omplerta, per tant, hem d’haver utilitzat prèviament la plantilla 1A o 1B.

El que es pretén és desenvolupar i concretar la situació dissenyada amb anterioritat. Aquí es poden obtenir les activitats concretes que es faran, la seva temporització i també les rúbriques d’avaluació.

Tot allò que resulti d’aquesta plantilla formarà el dossier que el professorat farà servir per fer la SdA, per tant, ho podem fer amb el programari que fem servir habitualment per escriure.

Dues Formes de Treballar: document o web

Treballar directament amb les plantilles de text en un document

Captura de pantalla d’una de les plantilles de text

Aquestes plantilles, de les que ja hem parlat, les podeu trobar en les següents adreces:

Heu de fer una còpia i ja podeu començar a omplir-les i copiar i enganxar els prompts amb les dades afegides per vosaltres al ChatGPT.

Una vegada teniu totes les respostes a tots els prompts els podeu copiar a la plantilla del Departament.

Treballar amb el formulari web

Captura de pantalla de l’aplicació web.

El generador de SdA es troba en la següent adreça: Generador de Prompts per Crear Situacions d’Aprenentatge amb ChatGPT.

 1. Amb aquesta aplicació, en primer lloc, hem de seleccionar la plantilla que volem utilitzar: 1A o 1B.
 2. Apareixerà el primer prompt amb el que no hem de fer res, no obstant això, si volem podem editar-lo per modificar-lo. La part que haurem d’omplir més endavant, no aquí, amb les nostres dades es troba entre claudàtors.
 3. Sota aquest prompt trobem els espais per omplir les dades que fan falta per completar el prompt (les que anaven entre claudàtors al prompt inicial). No tots els prompts necessiten aquestes dades addicionals.
 4. Una vegada hem escrit la nostra part, premem el botó «Generar prompt final» i tindrem el prompt sencer a la part inferior.
 5. Aquest prompt l’hem de copiar i enganxar al ChatGPT per obtenir la seva resposta.
 6. A la part de dalt ja tindrem el següent prompt i hem de procedir de la mateixa forma a partir del punt 3.
 7. Una vegada tenim tots els prompts processats podrem emplenar la plantilla del Departament.

Aquí teniu gràficament el procés de creació del disseny de la SdA amb l’aplicació Web:

Procés de creació del disseny de la SdA amb l’aplicació web.

Si volem concretar la SdA per fer-la apta per aplicar a classe, farem servir la plantilla 2, amb la qual es procedeix de forma semblant utilitzant les dades que hem posat a la plantilla del Departament.

Per acabar, és important destacar que no podem quedar-nos només amb el que ens diu ChatGPT i hem de revisar, demanar aclariments, concrecions o alternatives a allò que ens va dient per fer nostra la Situació d’Aprenentatge i que tingui el nostre estil.

Exemples de situacions d’aprenentatge

En la pàgina Programacions teniu exemples complets i concrets de l’aplicació de ChatGPT per a les programacions i elaboració de situacions d’aprenentatge.

© 2024 Bilateria

Tema por Anders NorenArriba ↑