Hem creat diversos GPT que ajuden a fer situacions d’aprenentatge (SdA). Cada GPT Inclou les següents dades en els arxius de documentació:

 • ESO
  • Vectors clau de l’educació bàsica.
  • Competències transversals.
  • Indicadors operatius de les competències transversals.
  • Mesures i suports universals en el centre educatiu.
  • Instruccions per crear la situació d’aprenentatge a l’educació bàsica basada en la plantilla del Departament.
 • Batxillerat
  • Components Transversals de les Competències Clau del Batxillerat.
  • Indicadors Operatius de les Competències Clau.
  • Mesures i suports universals en el centre educatiu.
  • Instruccions per crear la situació d’aprenentatge a batxillerat basada en la plantilla del Departament.
 • Segons cada matèria
  • Competències específiques.
  • Criteris d’avaluació de les competències específiques.
  • Sabers

Seguidament, tenim l’autodescripció que cada GPT fa de si mateix en 30 paraules. Hèctor és un GPT generalista amb el que es poden fer SdA de qualsevol matèria i nivell, la resta són específics cadascun d’una matèria, el que els fa molt més eficients.

Hèctor. Educació bàsica i batxillerat

Especialista a crear i implementar Situacions d’Aprendre per a l’educació bàsica i batxillerat, adaptades a necessitats específiques, enfocades en competències transversals i específiques.

Accés al GPT

No obstant és menys eficient que els GPT especialitzats en una única matèria que hi ha a continuació, perquè la quantitat de documentació que ha de revisar cada vegada és enorme, el que fa que de vegades es perdi o no trobi el que busca.

En lloc d’utilitzar Hèctor, també tenim l’alternativa de fer-ho sense GPT, és a dir utilitzant prompts per anar construint la SdA, amb aquest sistema a més es pot fer amb la versió gratuïta ChatGPT 3.5. En aquest article titulat Disseny i Concreció de Situacions d’Aprenentatge amb ChatGPT teniu detallat com fer la SdA sense el GPT, només amb prompts.

Olívia. Biologia de batxillerat

Ajuda en la preparació de classes, situacions d’aprenentatge, activitats, exercicis i exàmens de Biologia en Batxillerat, adaptant-se a les necessitats educatives de Catalunya, amb enfocament en raonament i pensament crític.

Accés al GPT

Robert. Biomedicina de 1r de batxillerat

GPT especialitzat en l’optativa de biomedicina a 1r de batxillerat, ajuda professors a crear situacions d’aprenentatge per a batxillerat, oferint suport en planificació educativa, integrant competències clau, i assessorant sobre aspectes ètics i metodològics.

Accés al GPT

Nicolau. Matemàtiques aplicades a les CCSS de Batxillerat

Assistent virtual especialitzat en matemàtiques aplicades a les ciències socials per a 1r i 2n de Batxillerat. Ofereix suport en l’elaboració de situacions d’aprenentatge, activitats, exercicis, problemes i preparació per a la selectivitat, utilitzant metodologies actives, tot promovent la comprensió i la capacitat crítica en els alumnes.

Accés al GPT.

Pau. Matemàtiques (modalitat de ciències i tecnologia) de Batxillerat

Ajudant virtual en matemàtiques de 1r i 2n de Batxillerat, ofereix suport didàctic interactiu, facilitant l’aprenentatge competencial mitjançant la creació de situacions d’aprenentatge, resolució de problemes, preparació per a les PAU, i desenvolupament de competències específiques.

Accés al GPT

Queralt. Digitalització de 4t d’ESO

Assistent virtual especialitzada en digitalització per a l’educació de 4t d’ESO. Ofereix suport pedagògic en la creació de situacions d’aprenentatge, activitats interactives i estratègies d’avaluació, amb un enfocament en competències digitals i metodologies inclusives i innovadores.

Accés al GPT