[Versión en castellano]

Algunes consideracions sobre la forma d’actuar durant aquests dies de tancament forçós i la relació amb els nostres alumnes, basades en observacions de camp. Aquesta infografia es pot complementar amb la que hi ha a Google Classroom desde casa.